TUYỂN 9 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TẠI AICHI - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TẠI AICHI - NHẬT BẢN

Ngày thi : 11/08/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155,653 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN  36 NAM XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA, NARA, KYOTO, FUKUI - NHẬT BẢN

TUYỂN 36 NAM XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA, NARA, KYOTO, FUKUI - NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/7/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 157.248 Yên

Số lượng : 36

TUYỂN 117 NAM LÀM BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 117 NAM LÀM BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 19/07/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 106.000 Yên

Số lượng : 117

TUYỂN 39 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KUMAMOTO, NHẬT BẢN

TUYỂN 39 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KUMAMOTO, NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/07/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 149.124 Yên

Số lượng : 48

TUYỂN 87 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 87 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/07/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 87

TUYỂN 9 NAM ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NAGANO - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NAGANO - NHẬT BẢN

Ngày thi : 02/08/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.768 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 6 NAM LÀM NỘI THẤT TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 6 NAM LÀM NỘI THẤT TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/07/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.760 Yên

Số lượng : 18

SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 21/05/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.773 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Ngày thi : 20/05/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.100 Yên

Số lượng : 18

Tuyển 48 Nữ đơn hàng 1 năm

Tuyển 48 Nữ đơn hàng 1 năm

Ngày thi : 25/05/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 48

HÀN XÌ

HÀN XÌ

Ngày thi : 15/052019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.232 Yên

Số lượng : 3

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm

Ngày thi : 10/05/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.100 Yên

Số lượng : 60

phone 0981 885 885