TUYỂN 9 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TẠI AICHI - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TẠI AICHI - NHẬT BẢN

Ngày thi : 11/08/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155,653 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 117 NAM LÀM BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 117 NAM LÀM BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 19/07/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 106.000 Yên

Số lượng : 117

TUYỂN 9 NAM ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NAGANO - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NAGANO - NHẬT BẢN

Ngày thi : 02/08/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 156.768 Yên

Số lượng : 9

TUYỂN 6 NAM LÀM NỘI THẤT TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 6 NAM LÀM NỘI THẤT TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/07/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 149.760 Yên

Số lượng : 18

SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 21/05/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.773 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Tuyển 18 nam lái máy xúc, đào, ủi làm việc tại Kumamoto

Ngày thi : 20/05/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.100 Yên

Số lượng : 18

HÀN XÌ

HÀN XÌ

Ngày thi : 15/052019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.232 Yên

Số lượng : 3

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM HOÀN THIỆN NỘI THẤT - OSAKA- NHẬT BẢN

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM HOÀN THIỆN NỘI THẤT - OSAKA- NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/05/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 155.658 Yên

Số lượng : 12

TUYỂN 9 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI FUKUI- NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI FUKUI- NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/05/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 189,000 Yên

Số lượng : 9

ĐÚC NHỰA, LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN MẠCH

ĐÚC NHỰA, LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN MẠCH

Ngày thi : 21/05/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 122.000 Yên

Số lượng : 15

MỘC XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

MỘC XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 28/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.467 Yên

Số lượng : 34

Tuyển 50 nam lát gạch tại FUKUI

Tuyển 50 nam lát gạch tại FUKUI

Ngày thi : 26/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 181.250 Yên

Số lượng : 50

phone 0981 885 885