TUYỂN 39 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KUMAMOTO, NHẬT BẢN

TUYỂN 39 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KUMAMOTO, NHẬT BẢN

Ngày thi : 20/07/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 149.124 Yên

Số lượng : 48

TUYỂN 87 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 87 NỮ LÀM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/07/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 87

Tuyển 48 Nữ đơn hàng 1 năm

Tuyển 48 Nữ đơn hàng 1 năm

Ngày thi : 25/05/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 48

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm

Tuyển 60 nam nữ làm phân loại sản phẩm 1 năm

Ngày thi : 10/05/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140.100 Yên

Số lượng : 60

VỆ SINH TÒA NHÀ, KHÁCH SẠN

VỆ SINH TÒA NHÀ, KHÁCH SẠN

Ngày thi : 20/05/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 141.900 Yên

Số lượng : 54

TUYỂN 186 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRONG SIÊU THỊ - NHẬT BẢN

TUYỂN 186 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRONG SIÊU THỊ - NHẬT BẢN

Ngày thi : 16/05/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 146.971 Yên

Số lượng : 186

TUYỂN 54 NỮ MAY MẶC LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA - NHẬT BẢN

TUYỂN 54 NỮ MAY MẶC LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 27/05/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 128.870 Yên

Số lượng : 54

TUYỂN NỮ NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI KUMATOMO - NHẬT BẢN

TUYỂN NỮ NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI KUMATOMO - NHẬT BẢN

Ngày thi : 23/03/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 132.000 Yên

Số lượng : 6

TUYỂN 9 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KHÔNG GIA NHIỆT TẠI KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

TUYỂN 9 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KHÔNG GIA NHIỆT TẠI KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

Ngày thi : 22/03/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 132,414 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại Nhật Bản

Tuyển 30 Nữ làm bánh mỳ tại Nhật Bản

Ngày thi : 7/03/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.400 Yên

Số lượng : 60

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nữ chăn nuôi bò sữa tại HOKKAIDO

Ngày thi : 20/03/2019

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.400 Yên

Số lượng : 30

MAY DA BỌC TỰA ĐẦU GHẾ Ô TÔ

MAY DA BỌC TỰA ĐẦU GHẾ Ô TÔ

Ngày thi : 18/01/2019

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 155.653 Yên

Số lượng : 45

phone 0981 885 885